TRANSLATION :
⚡️ By the end of February, the Ministry of Culture documented over 400 episodes of war crimes by occupants against Ukrainian cultural heritage

😡 The enemy destroyed 46 memorials to historical figures and events of the 19th – early 21st centuries, 33 museums and sanctuaries, 56 cultural buildings, theaters and cinemas, 37 libraries in Ukraine.

💬 “The damage and losses are severe, especially when it comes to authentic, ancient objects. Even if restoration is possible, they will never be the way they were created by the builders of previous eras. Numerical degradation has affected modern cultural institutions. For example, 18 institutions on the territory of the Borodianskaya community were destroyed or damaged. The Ministry of Culture and Information Policy needs money to renovate their work now”, said the Ministry of Culture and Information Policy.

A total of 103 objects of valuable historical buildings were damaged. Most of them were religious buildings. There are 146 objects. Of these, 50 are on the register as monuments of history, architecture and urban development.
Source : ZMINA
Link : https://t.me/zmina_ua/5765
Date : 2022-07-09T13:49:41.000Z
ORIGINAL :


thumb.jpeg

⚡️З кінця лютого у Мінкульті зафіксували понад 400 епізодів воєнних злочинів окупантів проти української культурної спадщини

😡 Ворог знищив в Україні 46 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст., 33 музеї та заповідники, 56 будинків культури, театрів і кінотеатрів, 37 бібліотек.

💬 “Пошкодження та втрати дуже тяжкі, насамперед якщо мова про автентичні, старовинні об‘єкти. Адже навіть якщо реставрація можлива, вони вже ніколи не стануть такими, якими їх створили будівничі минулих епох. Численних ушкоджень зазнали сучасні заклади культури. Наприклад, на території Бородянської громади з 26 закладів знищено або пошкоджено 18. Кошти на відновлення їхньої роботи потрібні вже зараз“, – кажуть у Міністерстві культури та інформаційної політики. 

☹️ Загалом постраждали 103 об’єкти цінної історичної забудови. Найбільше – релігійні споруди. Це 146 об’єктів. З них 50 – перебувають на обліку, як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *