TRANSLATION :
#CDP_vievievievievieviev: During 05.07. the perpetrators have expanded

⚠ Manipulation.
❌ The head of the Ministry of Health of the Russian Federation s.❌ The head of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Lavrov said that the “zakhid is doing everything to stop the work of the mass media, which provide objective information about what is happening [in Ukraine]”, However, this information does not correspond to reality, because the EU countries only suspend the activities of those propaganda media that are funded by the Russian Federation.

⚠ Disinformation
❌ The Russian Ministry of Defense stated that “Ukrainian servicemen were placing and replacing tanks with liquid chlorine at the pumping and filtration station of the Slovenian TEC. They plan to blow them up when the Russian Armed Forces approach the site to further incriminate the Russian army before the world community.

⚠ Manipulation
❌ The media reported: “Europe is running out of money for the accommodation of Ukrainian refugees… In Latvia they are evicted from hotels, in Germany they cut off aid, in Poland they do not pay compensation… In the EU they talk about Ukrainian refugees, that they are abused, do not work and are always dissatisfied with everything”.

#infoterror

TG | FB | INST | YT | TW
Source : ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Link : https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2017
Date : 2022-07-05T20:34:16.000Z
ORIGINAL :


thumb.jpeg

#ЦПД_виявляє: протягом 05.07. окупанти поширили

Маніпуляцію

❌ Глава МЗС рф с.лавров заявив, що «захід робить все, щоб припинити роботу ЗМІ, які надають об’єктивні відомості щодо того, що відбувається [в Україні]», однак ця інформація не відповідає дійсності, бо країни ЄС припиняють діяльність лише тих пропагандистських ЗМІ, що фінансуються з рф.

Дезінформацію

❌ В Міністерстві оборони росії заявили, що «українські військові розмістили та замінували ємності з рідким хлором на насосно-фільтраційній станції Слов’янської ТЕС. Їх планують підірвати при підході ЗС рф до об’єкту для подальшого звинувачення російської армії перед світовою спільнотою».

Маніпуляцію

❌ ЗМІ рф повідомили: «в Європи закінчуються кошти на утримання біженців з України… У Латвії їх виселяють з готелів, у Німеччині урізають допомогу, в Польщі не виплачують компенсації… В ЄС відгукуються про українських біженців, що ті нахабніють, не працюють і завжди всім незадоволені».

#інфотерор

TG | FB | INST | YT | TW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *