TRANSLATION :
Forwarded from ukrain1an ꑭ news

🏳️🌈🙈 The petition for the legalization of one-state swimmers has garnered the necessary 25,000 votes for the president to respond to it.
We hope the guarantor behaves adequately and listens to the interests of the Ukrainian nation, or else we will face increased public pressure and even more fierce struggle on the public and political front for the preservation of Ukrainian family and traditions.

We also remind you that according to Article 21 of the Family Code of Ukraine, the marital union of a woman and a man registered with the state registering body of civil status acts is considered whoredom. Article 51 of the Constitution requires that marriage is based on the free consent of the woman and the man.
Also, apart from all of the above, acceptance of the requirements of the petition is in violation of the law, including the supreme law of Ukraine – the Constitution.

ukrain1an ꑭ news
Source : Strichka.UA
Link : https://t.me/strichka_ua/8956
Date : 2022-07-09T14:03:47.000Z
ORIGINAL :

Forwarded from ukrain1an ꑭ newsthumb.jpeg

🏳️‍🌈🙈 Петиція за легалізацію одностаттевих шлюбів набрала необхідних 25 тис. голосів для відповіді на неї президента.

Сподіваємось гарант поведе себе адекватно та прислухається до інтересів української нацїі, в іншому разі нас чекає збільшення суспільного напруження та ще більш гостра боротьба на суспільному та політичному фронті за збереження української сім’ї та традицій.

Нагадаємо також що згідно з Статтею 21 Сімейного кодексу України визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Й статтею 51 конституції шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

Тож окрім всього вищесказаного прийняття вимог петиції суперечитимуть законодавству, в т.ч. найвищому закону України – Конституції.

ukrain1an ꑭ news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *