TRANSLATION :
#GURInform
The Russian Federation is recruiting recruits from among the convicts and is investigating the relatives of the Ukrainians killed in Ukraine

▪ In view of the significant losses in the war in Ukraine, the Russian Federation has been active in recruiting private military companies. Through the marriage of the willing, recruitment in places of disenfranchisement is active. In particular, located in the Republic of Adigea. After signing and executing contracts with the TAC, the “cons” are promised full amnesty.

The recruitment is taking place at the military training area near the village of Molkino in the Krasnodar region. It is known as a training base for PFC Wagner fighters.

Similar work is carried out at the places of disenfranchisement in Rostov, St. Petersburg and Nizhny Novgorod. The article for which a particular person was convicted is irrelevant. Even if it was murder or other serious crimes. Everyone is promised a full amnesty after 6 months of “service”.

At the same time, all “convicts” are to wear special badges indicating their status. Ї they are forbidden to have touch screen telephones – only old-fashioned push-button dialers.

In the course of consultations conducted by servicemen of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, the recruits are informed that up to 10,000 volunteers are planned to be recruited within two months. After that, the TAC will be redeployed to the territory of Donbas. Among the main tasks is to establish control over roads in the direction of Szyum – Slovyansk – Bakhmut.

In addition, the Russian Federal Security Service in the Kostroma region sent a request to the head of the Vokhoma municipal district to provide informational information about the persons who are guilty of committing crimes under Article 207.3. 207.3, Art. 280.3 of the Criminal Code of the Russian Federation (public dissemination of hit information and conciliation of actions to discredit the Russian Federation Armed Forces and their participation in the aggression against Ukraine). When collecting such information, special attention is paid to the close relatives of the servicemen who died on the territory of Ukraine or took part in the war.

CUR in other social networks:
🔹 Facebook 🔹 YouTube
🔹 Twitter 🔹 Viber
Source : Головне управління розвідки МО України
Link : https://t.me/DIUkraine/869
Date : 2022-07-10T12:28:10.000Z
ORIGINAL :

​​#ГУРінформує

⚡В рФ рекрутують новобранців серед засуджених та встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні військових

▪ З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, «зекам» обіцяють повну амністію.

▪ Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер».

▪ Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби».

▪ При цьому, всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові «дзвонилки».

▪ У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

▪ Окрім цього, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні.

ГУР в інших соціальних мережах:

🔹 Facebook 🔹 YouTube

🔹 Twitter      🔹 Viber

thumb.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *