TRANSLATION :
The situation on the temporarily occupied territories remains tense

Oleksandr Starukh commented on the statement by Deputy Minister of Defense of Ukraine Hanna Malyar about a possible attack by the Russian army on the Zaporizhzhya line during his live broadcast on Pryamiy TV channel.

– The deputy minister said otherwise. According to intelligence reports, there is a risk of an attack in certain areas. Of course, there has always been such a risk in the Zaporizhzhya strait. But now it is more relevant in Velikiy Novosiltsi – the border of Zaporizka and Donetsk regions. It is there that active combat operations have always taken place and the enemy tried to break through to the Dnipropetrovsk region in order to close in the detachment of the OOS troops. And after they drove our troops out of the Luhansk region almost entirely, they are now moving their forces in the Donetsk direction”, said the head of the ZOVA.

But our servicemen do not stop fighting, every day there are artillery duels. In particular, new artillery and multiple rocket launchers were used by the Zaporizhia strait line.

🔺 The district commander also spoke about the situation in the temporarily occupied territories. He said that the situation remains tense. A portion of the territories occupied by the enemy remains unchanged. The enemy continues to try to deprive civilians of cooperation.

– The enemy tries to force the cooperation not only with plant workers, medics, and educators, but also with farmers, who harvest crops and try to provide minimum living standards for settlements. At the same time they continue to try to give people 10 thousand Russian rubles each and those paport “passports” with a two-headed chicken. But we cannot say that this is of mass nature. The inhabitants of the territories who apply for it are usually young people in order to get money”, Oleksandr Starukh said.

🍒 The head of the Zaporizhzhya Civil Defense Department also told about what’s going on in Melitopol:

“Two bridges on the Tokmak-Melitopol line were “damaged” during the last week. Guerrilla warfare continues in Melitopol itself. At the same time, the implementation of this strategy, which reflects the moral world of the Russian occupants, regrettably continues. In 2014, they “defended” women and children behind their backs, and now the same thing is happening. In Melitopol, multiple rocket launchers are placed in the vicinity of 9-story buildings, directly in residential neighborhoods, in order to avoid shelling by the Ukrainian armed forces. The occupants use our population as a human shield.

🚙 At the beginning of the program Oleksandr Starukh commented on the evacuation situation. Thus, Zaporizhzhya has welcomed over 120 thousand migrants from Mariupol, now we are receiving residents of the Kherson region. In addition, people from hot spots in the Zaporizhia region continue to evacuate.

📍The district commander also stated that if there is a threat or need to evacuate from the territories controlled by Ukraine, the military command will be obligatorily informed. Thus, the organized evacuation of women, children and vulnerable categories of the population will not begin at all.

Department of Culture and Information Policy
Source : Запорізька обласна військова адміністрація
Link : https://t.me/zoda_gov_ua/10224
Date : 2022-07-09T14:10:08.000Z
ORIGINAL :

Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається напруженою

🎥 Олександр Старух під час ефіру на телеканалі “Прямий” прокоментував заяву заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр щодо можливого наступу російської армії у напрямку Запоріжжя. 

– Пані заступниця Міністра заявила трохи інакше. За даними розвідки існує вірогідність наступу на певних напрямках. Звичайно, така вірогідність на Запорізькому напрямку завжди була. Але наразі вона більш актуальна по Великій Новосілці – це межа Запорізької та Донецької областей. Саме там завжди відбувалися активні бойові дії й ворог намагався прорватися далі на Дніпропетровську область, щоб замкнути в оточенні війська ООС. І після того, як вони витіснили наші війська майже повністю з Луганщини, зараз перекидають свої сили у Донецькому напрямку, – зауважив керівник ЗОВА.

⚡Але наші військові не припиняють боротися, щодня відбуваються артилерійські дуелі. Зокрема, на Запорізькому напрямку Збройними силами були використані нові засоби артилерійського та залпового вогню. 

🔺 Очільник регіону також розповів про стан справ на тимчасово окупованих територіях. Зазначив, що ситуація залишається напруженою. Відсоток зайнятих ворогом територій залишається без змін. Ворог й далі намагається схилити цивільних осіб до співпраці. 

– Ворог намагається примусити до колаборації не тільки посадовців, медиків, освітян, але й фермерів, які прибирають врожай й намагаються забезпечити мінімальні потреби населених пунктів для життя. Надалі продовжуються намагання роздати людям по 10 тисяч російських рублів й ті папірці “паспорти” з двоголовою куркою. Але сказати, що це несе масовий характер, ми не можемо. Мешканці територій, які звертаються за цим – це, як правило, літні люди й для того, щоб отримати гроші, – розповів Олександр Старух. 

🍒 Керівник Запорізької ОВА також повідомив про те, що відбувається у Мелітополі:

“Протягом останнього тижня там “втомилися” два мости на лінії Токмак-Мелітополь. У самому Мелітополі триває партизанський рух. Разом із тим, на жаль продовжується реалізація цієї стратегії, яка відображає моральний світ росіян-окупантів. Вони у 2014 році за спинами жінок та дітей  “захищали”, зараз відбувається теж саме. Засоби залпового вогню у Мелітополі розміщуються у близькості до 9-поверхових будинків, безпосередньо у житлових кварталах для того, щоб уникнути обстрілів з боку ЗСУ. Окупанти використовують наше населення, як живий щит.”   

🚙 Наприкінці ефіру Олександр Старух прокоментував ситуацію з евакуацією. Так, Запоріжжя зустріло понад 120 тисяч переселенців з Маріуполя, наразі до нас приїжджають мешканці Херсонської області. Крім цього, продовжують евакуйоватися й люди з гарячих точок саме Запорізької області.

📍Очільник регіону також зауважив, якщо виникне загроза та необхідність евакуюватися з територій, яка підконтрольна Україні, військове командування про це обов’язково повідомить. Тим самим, невідкладно розпочнеться організована евакуація жінок, дітей та вразливої категорії населення. 

Департамент культури та інформаційної політики  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *